Computadors Electrònics Festuc

L’empresa Computadors Electrònics Festuc (CEF) tingué una vida efímera però molt intensa. Tot s’inicia a mitjans dels anys seixanta quan Carles Torbat, Litus,va assolir el càrrec de Cap d’Eletrònica Computacional de la Companyia Elèctrica Festucana. En Litus Torbat es troba la Elèctrica Festucana en un dels millors moments de la seva història: ha aconseguit superar el negoci tradicional de la generació d’energia elèctrica i s’ha introduït amb força al mercat de la ràdio i la telefonia. Carles decideix enfortir encara més el negoci de l’electrònica de consum i per això es posa en contacte amb Xerox per a muntar un laboratori de recerca conjunt a la vall de Festuc. És així com s’instaŀla el PIRC – PIstachio  Reserch Center– al Molí de l’Elèctrica Festucana.

Inicialment el PIRC  es dedicava al desenvolupament de nous commutadors telefònics i a la recerca de mètodes d’estalvi energètic per emissors de ràdio i telefonia. Aviat, però, els contactes amb els altres centres de recerca de Xerox, especialment amb el PARC-Xerox, modificaren les intencions inicials d’en Litus Torbat i orientà la recerca en el que seria l’electrònica de consum. El 1972, Litus presentà a la CEF i als socis de Xerox una nova modalitat de computador més compacte, on aprofitava els coneixements en estalvi energètic de l’Elèctrica Festucana i electrònics de Xerox. LElèctrica Festucana desestimà el dispositiu mentre que Xerox l’any següent presentà el Xerox Alto on aprofitava gran part de les idees de Litus Torbat. Aquell mateix any, en Litus, desenganyat, fundà una nova empresa Computadors Electrònics Festuc (CEF) i s’endugué amb la majoria d’enginyers electrònics de l’Elèctrica Festucana.

La CEF s’especialitzà aviat en computadors de gran capacitat que venia a les grans empreses de telefonia i electricitat. L’any 1979, presentà un nou dispositiu, el FESTUC-IFirst Electronic Station To Use Computation – en la que pretenia rivalitzar amb Apple i Commodore en el mercat dels PC. Feia ús del microprocessador FEC68, variant de la famosa família de processadors Motorola MC68000. El FESTUC-I tingué molt bona acollida, sobretot en el món especialitzat i a les universitats degut al seu baix consum i potencialitats. Aleshores la CEF s’embarca en una guerra oberta pel domini dels ordinadors personals amb Commodores 64, Apple i NEC. Però el mercat europeu encara era molt verd i l’americà molt llunyà i poc a poc la CEF anà perdent pistonada. El segon model de computador personal, el FESTUC-II incorporà tecnologia de 16 bits, més memòria RAM, un nou sistema d’emmagatzemament en forma ovalada i era capaç d’arrelar com una planta que ajudava a reduir-ne el consum. Desgraciadament, tot i les bones crítiques pel nou concepte d’ordinador arrelable, els usuaris es decantaren per un model més tradicional i el FESTUC-II fou un fracàs estrepitós. La CEF entrà en suspensió de pagaments i estigué a un pas de la desaparició.

Litus Torbat no es donà per vençut i després de revendre la secció d’ordinadors personals a l’Elèctrica Festucana, intentà d’entrar al mercat l’any 1985 amb el FestucOS, un sistema operatiu per a ordinadors compatibles Intel 86 que rellançà la CEF com a desenvolupadora de programari. A part del FestucOS la CEF creà un processador de textos anomenat CULTIVA i versions d’antics videojocs per a FESTUC-II com el: Pistacchio Island, Command and Pistacchio, SIMtachio City, Grow your Pistachio o l’arxiconegut Pacmanachio on en Pacman menjava festucs de cocos. Però la CEF continuava en números vermells i l’aparició del Windows 95 acabà amb les poques aspiracions de la CEF per fer-se un lloc al món de la informàtica. L’any 1998 Litus Torbat abandonà definitivament la idea d’una empresa d’ordinadors i programari a la vall de festuc i es reincorporà com a directiu a l’Elèctrica Festucana.

Paradoxalment, la secció de la CEF de computadors electrònica revenuda a lElèctrica Festucana a mitjans dels 80, aprofità l’encert del FESTUC-II i el FestucOS per dissenyar  nous servidors computacionals per zones remotes que tenen molta implantació a grans empreses de la mineria, petrolieres i generadores d’electricitat en general.