Fauna laberíntica. La Tortuga Tessel·lada

La tortuga tesseŀlada amb nom científic testudo chamaeleontis és present a la majoria de laberints coneguts. Té closca acolorida i fragmentada que recorda un trencadís. Cada tortuga posseeix una pigmentació pròpia provinent dels colors representatius dels hàbitats visitats al llarg de la vida. Així doncs, aquests rèptils s’han convertit, pels biòlegs, en un indicador de la biodiversitat laberíntica.

Les tortugues tesseŀlades són animals migratoris degut a la peculiar divisió de les càrregues reproductives entre mascles i femelles. Les femelles neixen al centre del laberint i viatgen a la recerca de la sortida, mentre que els mascles neixen a l’exterior i migren cap al centre. En aquest viatge, quan una femella i un mascle es reprodueixen es reparteixen els zigots, els femenins pel mascle i els masculins per la femella. Aquests zigots hibernen fins que les tortugues tesseŀlades arriben a la seva destinació i es formen els ous que seran covats per la tortuga fins arribar a la mort.

En l’actualitat existeixen moltes subespècies de tortuga tesseŀlada. Les més conegudes són la tortuga gaudiniana (testudo chamaleontis gaudinianis) i la tortuga tesseŀlada de Knossos (testudo chamaleontis cnossosensis).

L’home ha intentat domesticar la tortuga tesseŀlada durant molts anys per les seves característiques orientatives als laberints, però és un animal que tolera malament el captiveri o l’extracció del seu medi natural, pel que l’ha convertit en un producte molt apreciat al mercat negre. Per això, tot i no estar en perill d’extinció, l’ONU té un agència (International Agency for Chamaleonic Turtle Preservation) dedicada a la preservació, cura i control de les tortugues tesseŀlades.

Tortuga Tesseŀlada

Estat de Conservació

Classificació acientífica

Domini: Fabularis
Regne:Animalae
Fílum:Chordata
Classe:Sauropcida
Ordre:Testudines
Família:Testudinæ
Gènere:Testudo

Distribució geogràfica

Tots els laberints

Nom binomial

testudo chamaleontis